Przetargi

Ogłoszenie

       5 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Podgórna 2/14 ogłasza konkurs ofert na „Przebudowę instalacji wody użytkowej w pomieszczeniach piwnicznych 5 Domu Pomocy Społecznej”.

Prosimy o przygotowanie i dostarczenie do dnia 6 października 2017 roku do godz. 15:00 formularza ofertowego, kosztorysu ofertowego, zaparafowanego projektu umowy, polisę odpowiedzialności cywilnej oraz aktualny Wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS.

Załączniki są do pobrania w siedzibie Zamawiającego.

  1. Opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz ofertowy wraz z kosztorysem nakładczym.
  3. Projekt umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania