2019

L.p Nazwa zarządzenia  Znak pisma  Do pobrania
1 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko referenta ds. płac 1/19 Zarządzenie nr 1 z roku 2019
2 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu dzałania systemu RCP 2/19 Zarządzenie nr 2 z roku 2019
3 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 3/19 Zarządzenie nr 3 z 2019 roku
4 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie: zmiany danych osobowych w kwestionariuszu osobowym osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który stanowi załącznik do Procedury dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych – wdrożenie procedur RODO 4/19 Zarządzenie nr 4 z 2019 roku
5 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie: zmiany danych osobowych w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który stanowi załącznik do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w 5 Domu Pomocy Społecznej 5/19 Zarządzenie nr 5 z 2019 roku
6 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zasad przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym samym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w 5 Domu Pomocy Społecznej 6/19 Zarządzenie nr 6 z 2019 roku
7 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, z dnia 20 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji kontroli zarządczej 7/19 Zarządzenie nr 7 z 2019 roku
8 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w 5 Domu Pomocy Społecznej 8/19 Zarządzenie nr 8 z 2019 roku
9 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej  9/19 Zarządzenie nr 9 z 2019 roku
10 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie: wykazu dni wolnych od pracy w 2020 roku, w ramach pięciodniowego tygodnia pracy 10/19 Zarządzenie nr 10 z 2019 roku
11 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie: wykazu terminu wypłat wynagrodzeń pracowników 5 Domu Pomocy Społecznej od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 11/19 Zarządzenie nr 11 z 2019 roku
12 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie: szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  12/19 Zarządzanie nr 12 z 2019 roku