2020

L.p Nazwa zarządzenia  Znak pisma  Do pobrania
1 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko: Inspektora 1/20 Zarządzenie nr 1 z roku 2020
2 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko: Księgowa/y 2/20 Zarządzenie nr 2 z roku 2020
3 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku wewnętrznego w 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi dokumentacji Systemu Ochrony Danych Osobowych – Polityki Bezpieczeństwa Informacji  3/20 Zarządzenie nr 3 z roku 2020
4 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie: zmiany schematu organizacyjnego 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi stanowiącego załącznik do Regulaminu organizacyjnego 4/20 Zarządzenie nr 4 z roku 2020
5 Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku wewnętrznego w 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi dokumentacji dotyczącej instrukcji wsparcia osób przebywających w 5 DPS w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 5/20 Zarządzenie nr 5 z roku 2020

6

 

Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi 6/20 Zarządzenie nr 6 z roku 2020

7

 

Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  7/20 Zarządzenie nr 7 z roku 2020

8

 

Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmian w treści dokumentacji dotyczącej instrukcji wsparcia osób przebywających w 5 DPS w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  8/20 Zarządzenie nr 8 z roku 2020

9

 

Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji kasy wraz z drukami ścisłego zarachowania 9/20 Zarządzenie nr 9 z roku 2020

10

 

Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko: Księgowa/y  10/20 Zarządzenie nr 10 z roku 2020

11

 

Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w treści dokumentacji dotyczącej instrukcji wsparcia osób przebywających w 5 DPS w Łodzi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w zakresie odwiedzin mieszkańców 11/20 Zarządzenie nr 11 z roku 2020

12

 

Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 1 października 2020 r. w sprawie: zmian w treści dokumentacji dotyczącej instrukcji wsparcia osób przebywających w 5 DPS w Łodzi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 poprzez wprowadzenie zmian dotyczące organizacji pracy w 5 DPS 12/20 Zarządzenie nr 12 z roku 2020

13

 

Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 16 października 2020 r. w sprawie: zmian w treści dokumentacji dotyczącej instrukcji wsparcia osób przebywających w 5 DPS w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz wystąpieniem ogniska zakażenia 13/20 Zarządzenie nr 13 z roku 2020

14

 

Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi 14/20 Zarządzenie nr 14 z roku 2020

15

 

Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: wykazu dni wolnych od pracy w 2021 roku, w ramach pięciodniowego tygodnia pracy 15/20 Zarządzenie nr 15 z roku 2020

16

 

Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: wykazu terminu wypłat wynagrodzeń pracowników 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi obowiązujących od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. 16/20 Zarządzenie nr 16 z roku 2020

17

 

Zarządzenie Dyrektora 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi  17/20 Zarządzenie nr 17 z roku 2020

18

 

Zarządzenie Dyrektora 5  Domu Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia polityki rachunkowości w 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi  18/20 Zarządzenie nr 18 z roku 2020