Kierownictwo DPS

 

Sekretariat

tel. 42 643 53 49

fax. 42 643 53 49

e-mail: sekretariat@5dps.pl

 

Dyrektor

Urszula Wasik

dyrektor@5dps.pl

 

Gówny księgowy

Lucyna Pospieszyńska 

gk@5dps.pl

 

Starszy administrator 

Monika Nowicka

kierownik@5dps.pl

 

Kierownik terapii zajęciowej

Agnieszka Płócienniczak

terapia@5dps.pl 

 

Kierownik zespołu pielęgniarek I piętra

Grażyna Mielczarek

 

Kierownik zespołu pielęgniarek II piętra 

Renata Rudowska