Kontakt

5 Dom Pomocy Społecznej

im. prof. dr hab. med. Jadwigi Szustrowej

93-278 Łódź; ul. Podgórna 2/14

tel. 42 643 53 49

fax. 42 643 53 49

e-mail: sekretariat@5dps.pl