Festiwal Sztuk Wszelakich

Festiwal Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych organizowany jest od 20 lat. Organizatorem jest 5 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, a współorganizatorami byli: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Kulturalnej i Pomocy Społecznej „Szansa”, Fundacja Klub Lokalnej Integracji „Lonia”. Każdego roku patronat honorowy nad imprezą obejmują: Prezydent Miasta Łodzi, wojewoda Łódzki oraz Marszałek województwa łódzkiego. Patronat medialny: TV Toya, TV Łódź oraz Dziennik Łódzki.

W festiwalu biorą udział mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej, uczestnicy Domów Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także uczniowie Szkół Specjalnych i przedszkoli. Wśród artystów można wyróżnić reprezentantów nie tylko naszego województwa, ale także kilku miast spoza Łódzkiego oraz goście z Europy.

Podczas Festiwalu osoby niepełnosprawne prezentują swoje prace plastyczne, rękodzieło artystyczne, śpiewają i recytują. Impreza ma na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, a także pokazanie, że nie w pełni sprawni mają wiele różnorodnych talentów.

Tradycyjnie już podczas Festiwalu Sztuk Wszelakich wręczana jest nagroda „Opiekun Roku”, a sam festiwal trwa kilka dni. Pierwszy dzień to najczęściej inauguracja, wręczenie nagrody „Opiekun roku” oraz  otwarcie wystaw faktograficznych. Następne dni to przeglądy artystyczne, wystawa w łódzkich bibliotekach miejskich oraz konkurs recytatorski.