Opieka Psychologiczna

Terapia psychologiczna ma na celu poprawę stanu psychicznego Mieszkańców, minimalizowanie deficytów poznawczych, zmniejszanie natężenia objawów chorobowych. Dbamy, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia. Staramy się zminimalizować poczucie osamotnienia, opuszczenia oraz odizolowania. Wspieramy Mieszkańców w trudnych i kryzysowych sytuacjach, motywujemy do udziału w terapii zajęciowej, rozwijamy umiejętności społeczne.

Terapia Psychologiczna planowana jest w oparciu o wywiad, obserwację i testy psychologiczne. Dla każdego Mieszkańca tworzony jest indywidualny program wspierania aktywności, który realizowany jest przez zespół terapeutyczno – opiekuńczy.