Podstawa prawna działania 5 Domu Pomocy Społecznej

Podstawa prawna działania 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Podgórna 2/14

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458, z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, z późn. zm.);
 5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.1592, z późn. zm.);
 6.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.);
 7.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.);
 8. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 2135, z późn. zm.);
 9. Statutu 5 Domu Pomocy Społecznej;
 10. Regulaminu Organizacyjnego 5 Domu Pomocy Społecznej;
 11. Zezwolenie Wojewody Nr PS.III.9013/14/09 z dnia 30 października 2009 roku na prowadzenie domu pomocy społecznej;
 12. Inne akty prawne regulujące funkcjonowanie 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Podgórna2/14