Przetargi

Data publikacji 28.05.2018

Data publikacji 28.05.2018

Data publikacji 15.05.2018

Załączniki:

formularz cenowy

formularz ofertowy

Umowa

Oświadczenie

 

Data publikacji 14.05.2018

Załączniki do pobrania:

formularz cenowy

formularz ofertowy

umowa-projekt warzywa i owoce

 

Data publikacji 27.04.2018

Data publikacji 19.04.2018

Załączniki do pobrania:

Projekt umowy na nabiał

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Data publikacji 26.02.2018Ogłoszenie 26.02.2018

 

Ogłoszenie

       5 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Podgórna 2/14 ogłasza konkurs ofert na „Przebudowę instalacji wody użytkowej w pomieszczeniach piwnicznych 5 Domu Pomocy Społecznej”.

Prosimy o przygotowanie i dostarczenie do dnia 6 października 2017 roku do godz. 15:00 formularza ofertowego, kosztorysu ofertowego, zaparafowanego projektu umowy, polisę odpowiedzialności cywilnej oraz aktualny Wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS.

Załączniki są do pobrania w siedzibie Zamawiającego.

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

  2. Formularz ofertowy wraz z kosztorysem nakładczym.

  3. Projekt umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania