Oferta – Charakterystyka Domu

Typ:

Dom jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie. Dom zamieszkuje 78 kobiet oraz 78 mężczyzn. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2021 wynosi 4,282,00 zł.

Lokalizacja:

Nasz dom położony jest w dzielnicy Łódź – Górna przy ulicy Podgórnej 2/14. Znajduję się w bardzo korzystnej lokalizacji. Nie daleko znajduje się market, sklepy ogólnospożywcze, przychodnia zdrowia, biblioteka miejska oraz park. Miejsce jest bardzo dobrze skomunikowane dzięki tramwajom i autobusom miejskim.

Warunki socjalno – bytowe:

Dom wraz z otoczeniem posiada część ogrodową i wypoczynkowo-rekreacyjną, bogatą w zieleń. Do dyspozycji mieszkańców jest 66 pokoi mieszkalnych, dwu-,trzy- i cztero- osobowych przytulnie urządzonych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa, indywidualnych gustów i upodobań mieszkańców. Obiekt wyposażony jest w system alarmowo-przeciwpożarowy. Dom posiada własną pralnię i kuchnię. Zapewniamy całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem diet i dodatkowych posiłków, wskazanych przez lekarza i dietetyczkę. Mieszkańcy mają zapewnioną usługę fryzjerską oraz krawiecką. Nasza placówka dysponuje również pokojem gościnnym, świetlicą, pokojem relaksacyjnym, salą do rehabilitacji medycznej, pracowniami terapii zajęciowej oraz bufecikiem i biblioteczką. Dla wielu mieszkańców ważną sprawą są potrzeby mające wymiar duchowy, dlatego szczególnego znaczenia nabiera możliwość zaspokojenia potrzeb religijnych w naszej kaplicy.

Oferta: 

Dążeniem całego personelu jest rozwijanie w jak najszerszym zakresie różnych form terapii, aktywizacji oraz działalności kulturalno-oświatowej. Nasi podopieczni mają możliwość realizacji swoich zainteresowań, uczestnicząc w zajęciach terapii zajęciowej, rozgrywkach sportowych, zajęciach plastycznych i muzycznych, zajęciach komputerowych, pracowniach stolarskich, kulinarnych i krawieckich. Dużo przyjemności i satysfakcji, sprawia naszym podopiecznym udział w wycieczkach, zabawach, balach, piknikach i innych imprezach okolicznościowych. Ważnym atutem Domu jest profesjonalna baza rehabilitacyjna, a także wsparcie psychologiczne. Wykwalifikowany personel świadczy również kompleksowe usługi w zakresie opieki, pielęgnacji i pracy socjalnej. Mieszkańcy mają możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych depozytowych i podręcznych, a także środków wartościowych.

Zasady przyjęcia

O miejsce w placówce opiekuńczej staramy się z wielu różnych powodów. Często jest to ostateczność, gdy warunki dotychczasowe nie zapewniają danej osobie wystarczającej opieki. Dotyczy to części osób z chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym czy osób starszych. W tej ostatniej grupie znajdują się jednak coraz częściej osoby (podobnie jak na Zachodzie), które świadomie dokonują takiego wyboru. Na miejsce w Domu Pomocy Społecznej oczekują z niecierpliwością i nadzieją. Często powodem zasadniczym jest samotność i nieradzenie sobie z trudami dnia codziennego.

W chwili obecnej pełnoletni mieszkaniec domu pomocy społecznej ponosi częściową odpłatność miesięczną za pobyt. Kwota odpłatności ulega zmianom, ale najważniejsze jest, że nie może być ona wyższa niż 70% dochodu mieszkańca. Pozostałe 30% stanowi tzw. kieszonkowe mieszkańca, czyli jego dochód, z którego może swobodnie korzystać. Gdy osoba dorosła nie posiada własnego dochodu, opłatę za pobyt ponoszą osoby zobowiązane do opieki (jednak opłata ta nie może przekraczać 70% dochodu na osobę w rodzinie). Mieszkaniec może też nie ponosić żadnych kosztów pobytu, jeśli nie spełnia minimalnego kryterium dochodowego. W przypadku dzieci zasady odpłatności są podobne, ale kosztami obciążeni są rodzice lub opiekunowie.