Wolontariat

W 5 Domu Pomocy Społecznej od 2001 roku funkcjonuje Grupa Wolontariuszy, którzy społecznie i nieodpłatnie wykonują świadczenia na rzecz mieszkańców i placówki. Wolontariuszem może być każdy kto ukończył 15 rok życia, wyraża wole nieodpłatnej pomocy w organizacji życia osób niepełnosprawnych, deklaruję chęć pozyskiwania wiedzy praktycznej o formach i metodach tej pomocy oraz jeśli jest osobą niepełnoletnią, posiada pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w wolontariacie. Od wielu lat z placówką współpracuje Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej „Centerko”. Wolontariusze uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, grupowych jak i indywidualnych, w wiodących imprezach poza placówką jak i na jej terenie.